1 2 aim

Aktuality

Světový pohár na Kypru

Světový pohár na Kypru

Na střelnici v Limassolu na Kypru se ve dnech 31. 3. - 3. 4. 2022 konalo další kolo světového poháru v loveckém parkúru a v compak sportingu. 
Obě tyto disciplíny vyhrál v kategorii seniorů Milan Černošek. Gratulujeme k dalšímu střeleckému úspěchu.

Zahraniční soutěže FITASC

Do seznamu soutěží jsme nově zveřejnili i zahraniční soutěže. 

Pokud chcete vyrazit na nějaký zahraniční závod FITASC a nevíte, jak se přihlásit, tak to můžeme udělat za Vás.
Stačí si vybrat závod a uvedené startovné pro Vaši kategorii odeslat na účet 292482135/0300, IBAN: CZ44 0300 0000 0002 9248 2135, SWIFT: CEKOCZPP, do poznámky uveďte Vaše jméno závod na který chcete přihlásit.

K ceně startovného uvedeného v tabulce je nutné připočíst manipulační poplatek ve výši 4 EUR a platbu zaslat na výše uvedený účet. Upozorňujeme, že účet je vedený v EUR z důvodu snadnější komunikace s FITASC – platby tedy zadávejte v EUR.

Každý, kdo se chce účastnit zahraničního závodu, přihlásí se stejně jako na tuzemský závod a následně provede platbu na EUR účet. Tento postup Vám tak zaručí přihlášení na FITASC stránky. Přihlašování probíhá hromadně až po zaplacení startovného. Při platbách si hlídejte poplatky, které jsou spojeny s platbou v EUR a zaškrtávejte tak, že veškeré poplatky budou účtovány platícímu.
Každý závod má stanovený termín, do kdy musíte být na ASAT přihlášení.
 

Mistrovství Afriky v loveckém parkúru

Mistrovství Afriky v loveckém parkúru

Ve dnech 12. - 13. 3. 2022 se konalo Mistrovství Afriky a současně první kolo světového poháru v loveckém parkúru v Pretorii. 
V kategorii Senioři se umístil za Georgem Degweedem na 2. místě Milan Černošek. Gratulujeme!

Školení nových rozhodčích 2022

Školení nových rozhodčích 2022

Lesy ČR a ASAT hledají nové rozhodčí, a zvou vás na proškolení nových rozhodčích v disciplíně lovecký parkúr dne 12.3.2022 od 9:00 do 16:00 hod. na střelnici Vráž u Komorního Hrádku.

 

Nákup nábojů Sellier&Bellot za zvýhodněnou cenu pro členy ASAT

Nákup nábojů Sellier&Bellot za zvýhodněnou cenu pro členy ASAT

Řídící výbor ASAT odsouhlasil nákup nábojů pro všechny členy ASAT stejným způsobem jako vloni, tzn. prostřednictvím společnosti Aquamid s.r.o. Hustopeče, která provozuje komerční zbrojní sklad a zajistí veškerou agendu spojenou s nákupem, ADR dopravou, uskladněním, evidencí a výdejem střeliva členům ASAT.

Rok 2022

Dobrý den všem,

prvotně bych vám všem chtěla popřát všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a střeleckých úspěchů! Dále bych vás ráda seznámila s několika změnami. 

Rozdělení kategorií – rok 2022

V letošním roce došlo k několika změnám při rozdělování do kategorií Muži z důvodu spravedlivějšího umístění střelců v jednotlivých disciplínách. Pro rok 2022 byly vytvořeny 2 samostatné kategorie pro disciplínu Lovecký parkur a disciplínu Compak Sporting. Střelci tak byli zařazeni do kategorie na základě skóre v disciplínách, kterých se zúčastnili v roce 2021.

ČLENSKÁ SCHŮZE ASAT

Prezident ASAT svolává ČLENSKOU SCHŮZI na den 06.11.2021 do restaurace Stará myslivna, Konopiště 2, Benešov od 15:00 hodin.

Program ČS ASAT 2021

1. Zahájení
2. Volba řídícího schůze, mandátové, návrhové a volební komise ČS
3. Schválení programu ČS
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulé ČS
5. Zpráva prezidenta ASAT
6. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro LP, CS a LK
7. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro UT
8. Zpráva zástupce pro LK
9. Zpráva předsedy komise rozhodčích
10. Zpráva administrátora stránek ASAT
11. Zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise
12. Návrh a schválení kalendáře vrcholových soutěží na rok 2022
13. Projednání pojištění členů ASAT
14. Schválení členských příspěvků ASAT na rok 2022
15. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2022
16. Projednání dotačních titulů a jiné materiální podpory
17. Odměňování rozhodčích + manipulační poplatky za přihlašování
18. Rozšíření Řídícího výboru o nové dva členy – tajemník + zbrojíř
19. Volba řídících orgánů ASAT
20. Volba administrátora stránek
21. Návrh na zrušení pobočného spolku
22. Schválení dodatečného financování webu - Graweb
23. Zanesení změn z ČS do Stanov spolku - odměňování rozhodčích + manipulační poplatky, členské příspěvky, členové ŘV
24. Diskuse
25. Usnesení a závěr

JUNIORKA TEREZA ZÁVIŠKOVÁ SE STALA MISTRYNÍ SVĚTA V TRAPU

JUNIORKA TEREZA ZÁVIŠKOVÁ SE STALA MISTRYNÍ SVĚTA V TRAPU

Na Mistrovství světa, které se konalo ve dnech 3. - 8. 8. 2021 ve Španělské Malaze se podařilo juniorce Tereze Záviškové získat historicky první titul mistryně světa pro Českou republiku. Družstvo žen, ve složení Tereza Závišková, Adéla Janouškovcová a Diana Janouškovcová získalo 3. místo. Všem gratulujeme!