1 2 aim

Mimořádná členská schůze 2023

Dne 7. 10. 2023 proběhla mimořádná členská schůze ASAT, kde jediným bodem schůze byla přeměna asociace na federaci a úkony s tím spojené. Členská schůze ASAT schválila tuto přeměnu a dále pověřila řídící výbor ASAT k dopracování a schválení stanov federace.

Dokumenty ke stažení