1 2 aim

Důležité oznámení České federace ASAT

Vážení členové ASAT, příznivci brokové střelby,

dovolte nám reagovat na oznámení doručené dne 26.3.2024 od Igora Můčky, jako pořadatele střelecký závodů na Moravě, který se rozhodl ukončit spolupráci s Českou federací ASAT, z.s. Velice nás mrzí znepokojení všech členů a příznivců brokové střelby, které vyplynulo z rozhodnutí pořadatele střeleckých soutěží na Moravě, kdy v návaznosti na toto rozhodnutí řídící výbor nastalou situaci projednal a podařilo se mu nalézt řešení pro zajištění pořádání Českého poháru v LP a CS.

V nadcházejícím týdnu budou zveřejněny místa konání jednotlivých kol českého poháru. Nadále se můžete samozřejmě přihlašovat na závody uvedené na webových stránkách ASAT, v systému bude následně upraveno jen místo konání.

Závěrem si dovolujeme jménem ASAT poděkovat panu Igorovi Můčkovi za několikaletou dosavadní spolupráci a popřát mu hodně sil na nadcházející sezony.