1 2 aim

O České federaci ASAT, z.s.

Působnost a poslání ASAT

ASAT je dobrovolnou organizací občanů sdružených s cílem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost z palných brokových zbraní se zvláštním zřetelem na disciplíny spadající do působnosti FITASC. ASAT pořádá vrcholné soutěže zařazené do série Českého poháru a také Mistrovství ČR ve všech vyhlášených disciplínách. Do její působnosti spadá i pořádání mezinárodních soutěží. ASAT organizuje a řídí státní reprezentaci v disciplínách řízených FITASC. ASAT je oprávněna vydávat a upravovat pravidla sportovní střelby, vydávat v rámci disciplín ve své působnosti svým členům licenci trenéra a rozhodčího. ASAT dbá na to, aby jednotlivé soutěže registrované u ASAT probíhaly podle pravidel vydaných mezinárodními organizacemi nebo ASAT.

ASAT je organizací v ČR zastupující sportovní střelbu ve „Federation Interantionale de Tir aux Armes sportives de Chasse“ FITASC. Pro mezinárodní styk je užívána upravená anglická transkripce „Association of Clay target shooters“

Členství a práva členů ASAT

Individuelním členem ASAT na jedno roční odbobí se může stát každý občan ČR na základě úspěšné přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku. Občané mladší 18ti let se mohou stát členy ASAT pouze se souhlasem zákonného zástupce. Čestným členem se může stát občan bez rozdílu státní příslušnosti na základě schválení Řídícím výborem. Všichni členové, kteří zaplatili členské příspěvky na příslušný rok v souladu s rozhodnutím Valné hromady mají právo:

  • zúčastnit se všech Valných hromad ASAT a schůzí všech příslušných sekcí, podávat návrhy a připomínky, volit a kromě členů do 18ti let věku kandidovat a být voleni do funkcí ASAT
  • zúčastnit se závodů registrovaných ASAT včetně mistrovských soutěží, mít oficiálně zaznamenány výsledky dosažené v těchto závodech a souhrn závodů ročně publikován ASAT
  • být hodnoceni v soutěžích o Mistra České republiky a o Český pohár
  • zúčastnit se závodů pořádaných FITASC doma i v zahraničí

Úspěchy ASAT

Od našeho prvního vystoupení na ME v Univerzálním trapu v roce 1994 ve Villeneuve sur Lot ve Francii se naši střelci každoročně pravidelně zúčastňují ME a MS jak v univerzálním trapu, tak i v loveckém parkúru. Rovněž tak cestují i na některé GP FITASC v zahraničí a to také v obou disciplinách.

A naše největší sportovní úspěchy?

Chronologicky to jsou:
ME UT 1996 Bologna - stříbro senioři J. Paroubek, 6. místo senioři J. Hojný, bronz družstva senioři J. Paroubek, J. Hojný, P. Činčera
ME UT 1998 Nancy - stříbro senioři J. Paroubek
MS UT 2001 Portugalsko – stříbro superveteráni J.Dobeš
MS UT 2002 Řím - zlato super veteráni J. Dobeš
ME UT 2002 Kypr - stříbro super veteráni J. Dobeš
ME UT Korsika - stříbro družstva superveteráni – J,Dobeš, J,Janovský, J.Sládek
ME UT 2005 Sicílie –bronz družstva supervertáni – J.Dobeš, J.Janovský, J.Sládek
MS UT 2005 Kypr – bronz J.Janovský
Vyhlášení Světového poháru UT 2005 – senioři, K.Pučálka 5.místo

2008 ME LK Polsko
- 1. místo družstvo kombinace
- 2. místo družstvo kulovnice
- 3. místo družstvo brokovnice
- 2. místo OPEN kombinace Pavel Zázvorka
- 3. místo OPEN kombinace Jindřich Kořínek
- 2. místo OPEN kulovnice Jindřich Kořínek
- 3. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta

2009 ME LK Itálie
- 2. místo družstvo kombinace
- 2. místo družstvo brokovnice
- 2. místo OPEN Ondřej Borák
- 3.místo OPEN Jindřich Mahel

2010 ME LK Slovinsko
- 2. místo družstvo kombinace
- 2. místo družstvo brokovnice
- 3. místo družstvo kulovnice
- 1. místo OPEN kombinace Pavel Zázvorka
- 2. místo OPEN brokovnice Pavel Zázvorka

2010 ME UT Lazenay (Francie)
- 6. místo OPEN Jindřich Paroubek

2011 ME LK Maďarsko
- 3. místo družstvo kombinace
- 1. místo OPEN kombinace Pavel Zázvorka
- 2. místo OPEN brokovnice Pavel Zázvorka
- 3. místo VETERÁNI Jan Buksa
- 3. místo JUNIOŘI Petr Čech

2012 ME LK Estonsko
- 1. místo družstvo kombinace
- 1. místo družstvo brokovnice
- 1. místo družstvo kulovnice
- 1. místo OPEN kombinace Pavel Zázvorka
- 2. místo OPEN kombinace Tomáš Staněk
- 1. místo OPEN brokovnice Pavel Zázvorka
- 2. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 3. místo OPEN kulovnice Ondřej Borák
- 3. místo VETERÁNI Jan Buksa

2013 MS UT Maribor - 5. místo OPEN Jindřich Paroubek, 3. místo tým muži - Jindřich Paroubek, Pavel Bulík, Karel Pučálka

2013 ME LK Maďarsko
- 1. místo družstvo kombinace
- 1. místo družstvo kulovnice
- 2. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 2. místo VETERÁNI Jan Buksa

2014 ME LK Finsko
- 1. místo družstvo kombinace
- 2. místo družstvo brokovnice
- 1. místo družstvo kulovnice
- 2. místo OPEN kombinace Tomáš Staněk
- 1. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 3. místo VETERÁNI Jan Buksa

2015 ME LK Česká republika
- 2. místo družstvo kombinace
- 2. místo družstvo kulovnice
- 2. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 2. místo ŽENY Michaela Štenglová

2015 ME UT Ychoux
- 1. místo OPEN Jiří Gach

2016 ME LK Slovinsko
- 2. místo OPEN kombinace Martin Šlechta
- 2. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 1. místo VETERÁNI Jan Buksa
- 3. místo ŽENY Michaela Štenglová

2016 ME UT Sarlospuszta
- 2. místo tým mužů (Oldřich Vaňhara, Radek Kozák, Jiří Gach)
- 4. místo OPEN Karel Pučálka

2017 ME LK Maďarsko
- 2. místo družstvo kombinace
- 1. místo družstvo kulovnice
- 2. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 3. místo OPEN kulovnice Tomáš Staněk
- 2. místo ŽENY Michaela Štenglová

2017 ME UT Lonato
- 3. místo tým muži (Jiří Gach, Radek Kozák, Oldřich Vaňhara)

2018 ME LK Itálie
- 1. místo družstvo kombinace
- 2. místo družstvo brokovnice
- 1. místo družstvo kulovnice
- 1. místo OPEN kombinace Tomáš Staněk
- 3. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 1. místo VETERÁNI Karel Kotrc
- 2. místo VETERÁNI Pavel Zázvorka
- 1. místo ŽENY Michaela Štenglová

2018 ME UT Toledo
- 3. místo OPEN Jiří Gach
- 3. místo tým muži (Jiří Gach, Karel Pučálka, Pavel Kováč)

2019 ME LK Estonsko
- 1. místo družstvo kulovnice
- 1. místo OPEN kulovnice Martin Šlechta
- 1. místo VETERÁNI Karel Kotrc
- 2. místo ŽENY Michaela Štenglová
- 1. místo JUNIOŘI Přemysl Macl

2019 ME UT Maribor
- 4. místo OPEN Radek Kozák
- 3. místo tým muži ( Radek Kozák, Jiří Gach, Oldřich Vaňhara)

V disciplíně LP a CS ( lovecký parcour a compak sporting) se naši střelci pravidelně zúčastňují ME, MS, GP, s výborným umístěním v popředí startovního pole, při obrovské účasti závodníků ve všech kategorirích. (700-1000 střelců).

V disciplíně kombinovaná střelba naše družstvo na 1. ME jako disciplnína FITASC první místo ( J.Buksa, Ing. J.Kořínek, Karel Kotrc, Karel Mrhálek, Ing. M.Šlechta, P. Zázvorka ). V letošním roce bylo družstvo ve stejné sestavě stříbrně na ME v Itálii.